Θ纒金繻Ч笴栏

瞷竚 : 絬 > 笆笴栏 > Θ纒金繻Ч

Θ纒金繻Ч 笴栏 :

F匡拒 H秨﹍

1P
WSAD / J.K

2P
オ / 甤计 1.2
 
Θ纒金繻Ч 笴栏狦ぃ, 琌翴瑈秖び, 眤刚刚ㄤだ瑈翴:
芖TW : Θ纒金繻Ч
翠HK : Θ纒金繻Ч
らセJP : Θ纒金繻Ч
龙瓣KR : Θ纒金繻Ч
瓣US : Θ纒金繻Ч